Anehistorier

Var Helena Sophia Wretström og Caroline Magnidotter den samme?

 

Jeg har slægtsforsket i min farfars slægt i Småland siden beg. af 1980'erne. Min farfars morfar Carl Gustaf Wretström var gift 2 gange. Min farfars mor stammer fra 2. ægteskab, indgået da han var 61 år og moderen var 28 år. Her fik han 3 børn.

 

I 1. ægteskab fra 1831 fik han 7 børn. Heriblandt Helena Sofia født 22.7.1844.

Wäckelsång fødde 1844. "Soldattorpet under Lidhem [herregård]Store Brostugan. Soldaten Carl Gustaf Wretström och Hustru Christina Jonasdottor , 40 år.”

 

I 1981 besøgte jeg egnen og talte med en slægtninge, som selv lavede slægtsforskning. Han fortalte mig:" Helena Sofie rejste til Danmark, døde 1918. En datter af hende i et senere ægteskab hed Linnea,gift Schwartz. Linnea boede i Haslev. Hun opsøgte Henrys mor [min farfar mor og Helenas halvsøster] og havde også været i Jät for at se sin mors tidligere hjem på Bråten." "De havde 2 teenagedøtre."

 

Han havde også et billede taget ved besøget i 1932, med familien Schwartz sammen med

børnebørn og deres ægtefæller af C.G. Wretström

 

Jeg har et postkort fra Ingrid Schwartz med teksten:" Ogsaa jeg vil gærne sende en Hilsen. Jeg er 20 Aar og hedder Ingrid. Fortæl meget om Mormor, ...Pastor Vallin har sendt os et Billede af Väckelsångs Præstegaard og Kirken, begge hænger i Stuen..”

 

Det lød jo interessant, og jeg søgte i Haslev arkivalier og fandt dette:

Folketælling 1925 og 1930 Haslev, Ringsted Herred, Sorø Amt.

Schwartz, Frederik Christian f. Hyltofte, Tågerup s, Fuglse Herred, Maribo Amt

23. sep. 1882. Mekaniker ved De forenede Støberier i Næstved.

Schwartz, Algotine Linea Margrethe f. Gevninge s, Voldborg Herred, Roskilde Amt 7. april 1881.

Schwartz, Helene Linea Ingeborg f. Holeby s, Fuglse Herred, Maribo Amt 28.januar 1909.

Schwartz, Ingrid Margrethe Verona f. Holeby s., Fuglse Herred, Maribo Amt 20.august 1912.

 

Algotine Linea Margrethes forældre var slagter Peder Nielsen og hustru Caroline Magnidatter, Ryde s., Søndre Herred, Maribo Amt.

Jeg har fundet vielsen 8. maj 1908 i Ryde kirke mellem Algotine og Frederik Christian Schwartz samt de 2 pigers dåbsindførsler. Ingen genkendelige personer blandt faddere eller forlovere. -

Henlagt som ukendt til yderligere oplysninger fremkommer.

 

I mellemtiden havde min svenske kusine, som stammer fra en anden datter i C.G.W's 1. ægteskab forsket videre om Helena Sofie/Sophia. (De svenske Husförhörslister (HF) er fantastiske, man følger alle personer i sognet kontinuerligt år for år)

• Vielse, 15.04.1865, Väckelsång, , Kronobergs Län, Sweden.

Drängen Johan Johannisson, och Pigan Helena Sofia Wretström båda från Bråten [navn på hus]

 

De fik 6 børn mellem 1866 og 1875, 3 af dem dør mellem 1869 og 1877.

 

I Husförhörsboken 1876 - 1880 står: Skilsmisse, 1879. De står begge som utfattiga og udflyttede fra "Bråten" 1879. Men Helena er nok flyttet i slutningen af 1878, da hun i fgl. HB har modtaget nadveren 3 gange i 1878, men ikke i 1879.

 

Drengene August Emil og Carl Wilhelm blev placerede hos Märta Christina Wretström [deres moster] og pigen Augusta Matilda blev placeret hos sin morfar C-G Wretström.

 

Text i bouppteckning/skifte efter [hendes far] Carl Gustav W's död 11 juli 1896: "1 Dottren Helena Sophia vistas å okänd ort i Americka och äro icke känt om hon lefver eller icke, och är känt att hon lemnadt barn tre till antalet efter sig nämligen: 1 son August Emil myndig och vistas å okänd ort i Americka, 1 dottren Augusta Matilda myndig och vistas å okänd ort i Americka och således frånvarande, 1 sonen Carl Wilhelm myndig och vistas å okänd ort i Americka och frånvarande och utsattes till god man för dagen vid bouppteckningen torparen och arvingen Johannes Sunesson [gift med deres moster] i Brostugan under Lidhem och föreslås att den samme motte vid Häradsrätten lagligen förordnas till god man för dem."

 

Alle 4 personer er forgæves søgt i EMIBAS og MyHeritage i Amerika samt på CD'en Sveriges Dödsbok 1901-2007.

 

Det var så hvad jeg regnede med, at finde om denne slægtning.

 

MEN så fik jeg en mail fra Canada sidste år. Vivi Jørgensen, barnebarn af Linea Schwartz havde fundet omtalen med sin mormors navn på min hjemmeside, og hun havde også det gamle foto af familiebesøget i 1932 i Småland.

Så hun ville jo gerne vide, hvad det var med forbindelsen til Helena Sofia.

 

Så måtte jeg i gang igen, og stor var min forundring, da jeg så dødsindførslen for Algotine Linea's mor Caroline Nielsen i Ryde sogn, Søndre herred, Maribo Amt opslag 332.

Med dødsdato 29.5.1919: " Caroline Nielsen født Wredstrøm. Slagter Peder Nielsens Hustru i Ryde, Ryde Sogn, Lollands Søndre Herred. Født i Degerhage Norregaard i Norge. datter af Gaardejer Carl Wredstrøm ibid. sidste fælles Bopæl: Ryde, Alder 74 Aar. (=ca. 1845]

 

 

Skifteoplysningen siger desværre bare, at manden sidder i uskiftet bo.

 

Hvorfra dukker nu pludselig Wredstrøm navnet op?

 

I gang med de svenske kirkebøger. For Degerhage er et lille samfund i Urshult sogn, ca 20 km. syd for Väckelsång sogn, hvor både Lidhem, Bråten og Brostugan er beliggende. Her findes også en Degerhaga Norregård. Ved søgninger i Google og i atlas har jeg IKKE fundet Degerhaga stednavn i Norge.

 

Caroline har samme fødselsdag og år som Helena Sofia – med skrivefejlsvariationen 22.4 eller 22.7. i folketællingslisterne.

I hele Kronobergs Län er der ingen andre Caroline/Carolina Magnusdotter/Magnidotter som passer med fødselsdag/årstal, bl.a. kontrolleret via CD fra Kronobergs Läns Generalogiska Förening, med søgemulighed på tværs i länet.

 

Ingen andre Wretström får døtre med dette navn. Carl Gustaf W. findes ikke Husförhörsboken 1843/1844 på Degerhaga.

 

Oplyst af Ernst Johansson: "Carl Gustav kom från Linneryd 1828 til Bondegårds Soldattorp(låg inne i Väckelsångs nuvarande samhälle), till Soldattorp Nr. 53 av Kinnevalds Compani Stora Brostugan (Knektagärdet) 1839. Var någon tid i Urshult [min kursivering] men kom åter till Stora Brostugan innan han 1865 fick avsked som soldat og flyttade till det så kallade Vretströmstället i Bråten”.

 

Så måtte jeg lede efter en Caroline, der kunne passe bagud i tid.

MEN – Der fødes ingen piger i 1844 under Degerhaga i Urshult sogn. Carl Gustav W. findes ikke noteret hverken som fader eller fadder i Urshult sogn mellem 1840 og 1850.

 

I Urshult sogn, lige i nærheden af Helena Sofia, findes der en Carolina Magusdotter, født 25.2.1850 i Degerhaga Norregårds backstuga [fattigt husmandshus ofte uden jord]. Hun tjener på herregården Lidhem 1877-1878, hvorunder både husene Bråten og Brostugan hører. Men bliver i området og får en uægte søn 26.2.1882.

Men navnet Carolina/Karolina Magnusdotter/Magnidotter er meget almindeligt i länet i hele den periode.

 

 

Men også de danske arkivalier vedr. familien Nielsen ser underlig ud.

 

Vielsen findes i Gevninge sogn, Voldborg Herred, Roskilde amt 1879 opslag 98. Det vil sige, de bliver IKKE viede i Gevninge, for Caroline kan ikke skaffe de nødvendige attester, derfor nåede de kun en lysning, som der står i notefeltet. Helena Sofias skilsmisse går først igennem 1886, derfor ville hun ikke lovformeligt kunne gifte sig inden. Carolines alder oplyses til 29 Aar = ca. 1850.

 

Og ud for de 2 børns fødsel 19.10.1879 og 7.4.1881 også i Gevninge, står tydelige X for uægte, selvom der i forældrerubrikken står Peder Nielsen og HUSTRU Caroline [stadig med en aldersangivelse = fødselsår ca. 1850]

 

Jeg har gennemgået alle omkringliggende sogne for en evt. vielse, uden resultat. Der er desværre ikke af- eller tilgangslister for Gevninge sogn.

 

Jeg har gennemgået Herslev-Gevninge Sogneråd. Forhandlingsprotokol 1842-1880, her fandt jeg 2 indførsler før hun flytter sammen med Peder.

 

Side 423 Mødet 27. August 1878. No. 175 under A. Fattigsager: ”Fra Forpagter Ulrich forelaa Anmeldelse om, at Kokkepige Karoline Magnidotter af Lindholm var bleven angrebet af et alvorligt Sygdomstilfælde, for hvilket hun ønskedes tager under Kuer [] af Fattigvæsnet. Formanden gjorde Raadet bekjendt med det i denne Anledning tilbagesendte Svar, hvori det navnlig fremhævedes at Fattigvæsenet ikke kunde indlade sig paa at forpleje syge Tjenestefolk, hvorimod Man ikke vilde værge sig ved at bære Udgifterne til Lægeløn, Medicin og særlig Pleje – ogsaa i det Tilfælde, at bemeldte Pige indlægges paa Sygehuset”.

 

Side 428 Mødet 7. November 1878 No. 198 under A. Fattigsager: ”Sogneraadet vedtog at udrede Halvdelen af Omkostningerne ved Tjenestepige af Lindholm Karoline Magnidotters Ophold paa Amtets Sygehus.”

 

 

FT 1880 for Gevninge

Karolina Mognsdatter, 29, [= 1850] Gift, huuskone, manden mejeribestyrer i Lindholm, Sverrig. - Carl Hendrik Niels Theodor Nielsen, under 1 aar, Ugift, deres barn, heri sognet.

 

Også FT 1890 i Ryde sogn, Maribo Amt har hendes alder til 39 Aar = 1850 og til hendes død står der Norge som fødested.

 

FT 1901 (opslag 160) for Ryde sogn har et tydeligt S for Skilt der står ud for ægtefællerne. Og hendes fødselsdato som 22.7.1844, fødested Norge

 

FT 1906, 1911 og 1916 har alle fødselsdatoen 22.7.1844.

 

Så spørgsmålet er: Helena Sofia forsvinder fra Småland men først fra 1879 ifgl. Husförhörsboken, og Carolina Magnidotter i er Gevninge i 1878.

 

Men hvorfor bliver Carolina pludselig 6 år ældre mellem 1890 og 1901.

 

Hvorfor dukker efternavnet Wretström/Wredstrøm pludselig op ved hendes død?

Hverken børn eller børnebørn får navne som findes i Wretström slægten.

 

Vivi Jørgensen har sendt mig fotos af gamle breve og nedskrevne små bemærkninger med navne og stednavne til Småland, som hun har fra sin mor og moster. Men er det blot noget, som de har fået fortalt ved besøget i 1932 – 13 år efter Caroline døde?

 

Jeg tvivler på, at jeg nogensinde vil finde den korrekte historie om disse 2 damer. Men læserne er meget velkomne til at sende mig oplysninger om dem på lone.wred@gmail.com

 

 

 

 

 

Da mors farbror Ejner blev torpederet under 1. verdenskrig.

 

Afskrift fra de samtidige telegrammer og søforhør.

 

Stornoway den 5/12-16

Kære Forældre. I længes vel snart efter at høre lidt fra mig igen. Nu er vi da endelig kommet fra Island selv om det varede lidet længe. Vi sejlede fra Island den 11de November og kom ind hertil den 24de. Jeg er rask og har det godt og jeg ønsker I kan sige det samme. Mit Brev fra Faskrudsfjord har I vel modtaget for længe Siden. Vi sejlede fra Island nogle Dage förend Dampskibet fra Danmark skulde komme saa jeg ved ikke om I har svaret paa mit Brev. Bertha har vel skiftet Plads nu til November saa jeg ved ikke noget om hvor i Landet hun opholder sig for Tiden. Og Ejvind har jo staaet sit förste Aar i Lære saa han er vel ikke langt fra at slaa sig ned som Sadelmager i Bregneröd der er jo ikke

nogen. Jeg kommer nok til at holde baade Jul og Nytaar i Söen for vi naar næppe Italien til den Tid men naar vi endda kunde faa en Smule godt Vejr i Helligdagene maa vi være tilfredse med det og saa holde Jul naar vi faar Lejlighed til det. Bedstefader og Bedstemoder har det vel ved det gamle og er for det meste nogenlunde raske som Bedstemoder selv plejer at skrive. I kan jo önske dem En Glædelig Jul og et godt Nytaar fra mig ogsaa naar I skriver til dem. Har I faaet Skabet med mit Töj fra Fyn eller staar det derovre endnu og venter paa at blive hentet. Dersom Stövlerne kan laves maa Fader gerne beholde dem i Stedet for Træskostövlerne jeg fik da jeg rejste til Fyn. Nu har jeg ikke mere at skrive om og vil derfor slutte mit Brev med En Venlig Hilsen og Ønske om En Glædelig Jul og et godt Nytaar til jer alle der hjemme.

Min Adresse bliver Ejnar Andersen, Capt. Johansen 3m Skonnert Bris. Det danske Konsulat Genua Italien.

 

Den Danske Statstelegraf. Hillerød Station. Telegraf fra Stornoway Indl. den 16/4 kl. 6.29. A. Jensen, Tivolihuset, Bregnerød, Farum. "Bris sunk submarine Captain Mate myself saved now at Stornoway. Andersen".

Udskrevet på seddel med påtrykt tekst: "Meddelelse fra Bloustrød Teglværk pr.Lillerød". Handskrevet: "A. Andersen Brejneröd. Bris sænket ved Undervandsbaad.Kaptainen, Matros og mig selv reddet. nu i Stornoway. Andersen".

 

Luth Sailors Home den 19[?]-4. Kære Forældre

I længes vel snart efter at höre lidt fra mig. Mit Telegram har I vel modtaget og seer deraf at Bris er skudt ned af en Tysk Undervandsbaad og at to Mand er dræbt eller rettere sagt myrdet for efter min Mening er det slet og ret Mord at

skyde paa en fredelig værgelös Sejler uden noget som helst Varsel. Jeg har det ellers godt nok her, Skipper og Styrmand er ogsaa her. Nyt Töj har vi faaet alle tre da ingen af os kunde faa Tid til at redde end det vi havde paa. Jeg tror ikke at vi kan komme Hjem da Tyskerne skyder alle de Skibe de kan overkomme, men ellers kan man maaske faa Arbejde herovre og saa bliver jeg her. Jeg har hørt at det kniber med at faa Kul til Danmark, saa Drengene har vel lidt at bestille med at hente Brænde. Nu har jeg ikke mere at skrive om selv om jeg har meget at fortælle men det maa hellere vente til jeg selv kommer. Jeg vil derfor slutte med En Venlig Hilsen og Ønsket om at I er raske alle sammen.

Min Adresse er Ejnar Andersen. Danske General Konsulat Leith Skotland.

 

Bagenkop, den 27-4-17 Kære Forældre

Jeg vil blot lade jer vide at jeg er ankommet til Aalborg Onsdag den 25de, men nu skal jeg i Söförhör paa Mandag i Rödby-Havn paa Lolland. Saa jeg kan vist nok være Hjemme en Gang midt i næste Uge. Jeg skrev fra Leith, men Brevet har I vel ikke faaet endnu. Jeg er rask og har det godt men jeg ejer ikke jo ikke mere end lige hvad jeg gaar og staar I, men jeg har da nogle Penge til gode saa jeg kan faa mig noget Töj igen.

Nu vil jeg hellere holde op med at skrive for denne Gang ellers har ikke noget at fortælle naar jeg kommer. Jeg sender et Kort inden jeg kommer. Nu til Slut En Venlig Hilsen til jeg alle fra Ejnar Andersen.

 

Trykt Brevpapir. A.ANDERSEN Skibsrhederi, Skibsmægler, Befragtnings-,Assurance-, & Commissions-Agent, Spedition & Kommission. Agent for Em.Z.Svitzers Bjergningsentreprise. A/S Dampskibsselskabet "Rødby Havn", A/S

Dampskibsselskabet "Enigheden".

Telegr. Adrs. Andersen Rødby, Telefon Rødby Havn 11 & 27, Statstelefon: Rødby 4.

Rødby Havn den 1 Maj 1917

Hermed bevidnes at Herr Ungmand Einer Andersen, hjemmehørende i Bregnerød, fra den 10 August 1916 indtil Dato har været forhyret med det mig tilhørende 3/mst. Sknr. "Bris" af Rødby Havn der den 5 April blev sænket i Atlanterhavet af en Undervandsbaad, ved hvilken Lejlighed han mistede samtlige Papirer og Ejendele.

A.Andersen pr.Bevidnes herved. K.Johansen Fører af 3 m Sk "Bris"

 

SØFORKLARING, dat. 11 apr 1917 Leith.: "Kl. 2 EM blev "Bris", som befandt sig ca. 20 sømil S.t.W. for Butt of Lewis, pludselig beskudt af en tysk undervandsbåd, der i kort afstand åbnede ilden mod "Bris" med en sådan virkning, at bl.a. 2 mand Ungmand Peter M. Jørgensen af Thurø og Kok Anker Poulsen Hansen af Fløjbjerg Dræbtes. Resten af besætningen forlod i skibsjollen hurtigst mulig "Bris", som efter henved 1 times beskydning kæntrede og sank, hvorpå undervandsbåden forsvandt. Besætningen søgte ind mod Butt of Lewis, men ca. 4 timer senere kæntrede jollen under en byge. Det lykkedes dog at bringe jollen på ret køl igen, og den følgende morgen omtr. kl. 9, indkom den i nærheden af Stornoway".

Sidste oplysning stammer fra såvel Rødby Lokalhistoriske Arkiv som Handels-og Søfartsmuseet på Kronborg som har sendt og mailet kopier fra relevante registre.

 

"Bris" var en 3-mastet slettopskonnert af eg og fyr. Da skibet blev sænket var det undervejs fra Livorno til Vejle med 93 tons foderstoffer. De havde været til kontrol i Stornoway 17/3-26/3.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved